Kónlaga bor. 5,2 x 35mm

3.700 kr.

Kónlaga bor, 5,2 x 35mm.